Паркет, Полезно

Поддръжка на паркет

Поддръжка на паркет

Никаква намеса с почистващи препарати не трябва да се прави до 2 седмици, след като паркета е монтиран, за да е сигурно, че лакът е напълно изсъхнал. Не използвайте вода, за да почиствате паркета, винаги ползвайте препоръчаните за тази цел почистващи препарати.

Никога не използвайте почистващи препарати предвидени за друг вид подови настилки (винил, плочки, теракота), по този начин може да увредите паркета, да изглежда матов и да стане хлъзгав.

Поставете изтривалка пред входната врата, за да предпазите паркета от нараняване при внасяне на мръсотия, кал и малки камъчета.

Никога не ползвайте мокри парцали за почистване на паркета. Застояла вода може да оцвети или повреди дървото.

Ако изпуснете храна или разлеете нещо на паркета, забършете веднага с леко навлажнена кърпа.

Поставете предпазители на краката на мебелите, за да не се надрасква паркета.

Когато местите тежка мебел, повдигайте изцяло вместо да плъзгате по паркета, за да предпазите пода.

Ходенето с токчета по паркета също може да го нарани.

В кухнята пред мивката задължително поставете килимче.

Използвайте овлажнител през зимните месеци, за да се сведе до минимум движението на дървения материал.

Относителната влажност на въздуха трябва да се поддържа между 45-65%, тъй като по-ниски стойности могат да доведат до изсъхване и свиване на паркета.

Бършете и пускайте прахосмукачка редовно на вашия паркет.

Related Posts