На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Връщане на стока – отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена при онлайн поръчка

1. Потребителят предварително писмено да информира Паркетен свят ООД чрез ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/РЕКЛАМАЦИЯ, намиращата се в последната секция на тази политика за връщане и анулиране, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупената от него стока. В мейла е необходимо потребителят задължително да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока и номер на онлайн поръчката. В срок от 1 работен ден, Потребителят ще получи имейл, към кой обект на Паркетен свят ООД да изпрати стоката. Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във посочения обект на Паркетен свят ООД или върната по куриер с избрана задължително опция за преглед, преди приемане на пратката от Паркетен свят ООД. Паркетен свят ООД запазва правото си да не приеме пратката поради нарушена цялост или липси. За установяването на такива задължително условие е опцията за преглед на пратката при връщане от Потребителя . Паркетен свят ООД запазва правото си да не приеме и да откаже пратки изпратени до фирмата без задължителна опция за преглед.

2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от Паркетен свят ООД защитни стикери.

3. Стока, чието връщане или рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. Паркетен свят ООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Паркетен свят ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Паркетен свят ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Важно: Ако горе споменатите условия не са изпълнени, то Паркетен Свят ООД си запазва правото да не приеме връщането!

2. Преглед на стоката, рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби:
гр. Бургас
жк. Славейков, бл.126, ет.2
Магазин 20, магазин Паркетен свят ООД
Национален телефон: 0700 300 36

3. Условия за доставка на Паркетен свят ООД

Доставката включва:

  • Товарене;
  • Транспорт и разтоварване на стоката от превозното средство, паркирано до най-близкото възможно разрешено място за паркиране;
  • Пренасянето на стоката от мястото на разтоварване (най-близкото разрешено място за паркиране) до адрес на клиента се заплаща и уговаря допълнително;
4. Форма за връщане на стоки/рекламация

    Вашите имена *

    Email адрес *

    Вашето съобщение