Полезно

Как да оправим ламината, ако се отвори фуга между дъските

Gaps-between-laminate-flooring1-1

Има случаи когато след монтирането на ламиниран паркет се отварят леки фуги между отделните ламели. Това може да се дължи на не качествен монтаж или промяна в температурата и влажността на помещението, при което се отварят фуги. Като изключим не привлекателния вид, който предава на ламината, това малко разстояние между ламелите може да доведе до повреда на дъската след време. Ето защо препоръчваме да следвате следващите стъпки.

Важно е преди монтажа ламинирания паркет да се климатизира. Това е една от основните причини за появяването на разстояние между ламелите след монтаж. Ето защо препоръчваме пакетите с ламиниран паркет да бъдат оставени поне 48 часа преди да се монтират.

Подът трябва да бъде идеално подравнен. Няма как да се гарантира, че няма да се получат някакви дефекти, ако пода не е равен. Препоръчваме да използвате нивелир за да проверите повърхността и да използвате саморазливна замазка, ако е необходимо.

Важно е дъските да бъдат закопчани правилно. Различните производители имат различен вид клик системи, затова преди да монтирате прочетете внимателно указанията от производителя. Преди да сглобите две дъски се уверете че няма прах или боклучета в клик системата. Не монтирайте дъски с дефекти (повреден клик, огънати или криви дъски).

Ако фугата която се е получила между дъските е по-голяма от тази на снимката, препоръчваме да се демонтират дъските и да подготвите правилно пода, след което да се монтират на ново.

Един от най-лесните начини да се реши проблема с появилата се фуга между дъските е като се използва обувка с твърда подметка. Опитайте чрез няколко удара по дъската да затворите получилата се фуга, ако не се получи не ви остава нищо друго освен да запълните празнините с цветен силикон или да демонтирате и сглобите на ново дъските.

Почистете добре обувката с вода преди да се опитате да поправите получилата се фуга на ламинирания паркет. Не удряйте прекалено силно за да не увредите дъските.
Ето какво трябва да се получи:

Related Posts