Паркет, Полезно

Твърдост на дървесината

tvyrdost-na-dyrvesinata-1

Всеки вид дървесина има както различна визия, така и различна степен на твърдост и издръжливост. За определяне на вида дървесина, който е най-подходящ за предназначението на вашето помещение – от силно натоварени участъци като коридори и кухни, до помещения с по-малък трафик като спални и детски стаи, се използва скалата на Бринел. Разработена от шведския инженер Йохан Август Бринел, скалата използва резултатите от изключително точната процедура за тестване на твърдостта на различните дървесни видове.

Тестът се провежда с помощта на стоманено топче с диаметър 10мм, което за определено време се притиска с точно установена сила към повърхността на дървесината. За твърдостта на материала се съди по диаметъра на деформация върху дървото, т.е. вдлъбнатината, която стоманеното топче е направило. Колкото по-висока е стойността по Бринел, толкова по-твърда е дървесината.

При определяне на техническата твърдост се приемат седем степени, като със степен 1 се означават най-меките дървесини – бял бор, ела, смърч, а най-твърдите – със степен 7. Якостта на дървесината – на опън, огъване, натиск и др., зависи от нейната обемна маса и от твърдостта. По правило колкото по-твърда и по-тежка е дадена дървесина, толкова са по-високи нейните показатели за якост.