Продуктово обучение

Кратко описание на новите продукти BerryAlloc и подложка Silenzio Duo във верига магазини Паркетен Свят

Видео1: Нови продукти BerryAlloc

Кратко описание на новите продукти BerryAlloc във верига магазини Паркетен Свят

Видео2: Разяснения за мострите

Допълнително разяснение за мострите,етикетите и лепенките, които ще получите.

Видео3: Подложка Silenzio Duo

Презентиране на новата подложка на Egger – Silenzio Duo