Предимството при преходните лайсни със скрит монтаж е, че дюбелът и винтът остават скрити.
Скритият монтаж става със специални дюбел пирони с размери 6х40 мм.
Този тип алуминиеви лайсни могат да се монтират между равни повърхности или между повърхности, които имат разлика (денивелация) в нивата до 10 мм.