Универсален строителен силикон с киселинно втвърдяване за съединяване и фугиране на керамика, стъкло и някои метали.

Отлично залепване към обичайните порьозни повърхности – бетон, тухли, дърво, а също така и към непорьозни – стъкло, керамика, остъклени повърхности и много метали.