Допълнителна информация

Пулса на града. Всекидневен ритъм. Скорост под контрол. Изразителност, която подвига пулса ви. Самоувереност, добавена от матовото покритие на повърхността. Зърнеста дървесна структура с големи чепове и синхронизиран неутрален бежов цвят.