Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Изпълнени обекти: Офис с мокетни плочи
Офис с мокетни плочи
Офис с мокетни плочи

Клиент

Офис обект

Изпълнение Под мокет на  плочи
Материали Tarkett Flash
№33884 6,2мм / 33 клас
звукоизолация 23dBмокет на  плочи