Пълни условия и правила за провеждането на промоция: „Купи и плати наполовина”

С участието си в промоцията участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за провеждане на промоцията:

Организатор

„Паркетен Свят ” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление : гр. Бургас, к-с Славейков, бл.126 .

Период на провеждане

На 01.12.2015 до 31.12.2015 г. включително.

Прекратяване преди срока на промоцията

Промоцията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи причини, не може да продължи настоящата промоция или по едностранно решение на организатора.
Организаторът не носи никаква отговорност за пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

Условия за участие

Участват всички, които закупят в рамките на периода ламиниран паркет, с включени консумативи и монтаж. Към промоцията спадат всички декори ламиниран паркет, които не са с промоционални цени. При извършване на покупката, всеки клиент автоматично бива включен към промоцията. Могат да участват физически лица, които към датата на подаване на предложение, са навършили 18 години и пребивават на територията на Република България.
Служителите на „Паркетен Свят” ООД, в качеството си на организатор на промоцията, както и членовете на техните семейства , нямат право на участие в нея.

Механизъм на промоцията

Правилата са задължителни и еднакви за всички участници, както следва:
• Всеки желаещ да се включи в промоцията, трябва да направи покупка на ламиниран паркет, с включен монтаж и консумативи.
• Няма изискване за минимален паричен размер на покупката.
• Не се включват в промоцията, декори, които са на промоционална цена.
• Периода на промоцията „Купи и плати наполовина” е от 01.12 до 31.12.2015г.
• Всеки един клиент направил покупка на ламиниран паркет с включен монтаж и консумативи, бива автоматично включен към промоцията. При направа на покупката се въвеждат в системата на Паркетен Свят- трите имена, адрес и телефон за връзка с клиента.
• Всеки участник, независимо от броя на покупките и техния размер, може да спечели само една награда.

Награда

Във всеки един от посочените градове- София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора и Шумен, ще бъде изтеглен по един печеливш клиент. Наградата представлява, връщане на половината пари ,обратно на клиента, като това се определя спрямо направената от него покупка.

Разпределение на наградата

От всички включили се в промоцията ”Купи и плати половината”, ще бъде изтеглен по един печеливш, за всеки град с магазин на Паркетен Свят.

Адреси на магазини:
гр. София, бул”Акад. Иван Гешов”№5;
гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” , бл. №261А;
гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №66
гр. Пловдив, бул „Цариградско шосе” . №4;
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №166;
гр. Варна, бул. „Васил Левски” №70;
гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. №126;
гр. Русе, ул. „Николаевска” №40А;
гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №20;
гр. Стара Загора, бул. „Славянски” №47;
гр. Шумен, ул. „Искра” №4.

Теглене

Печелившите в промоцията „Купи и плати половината” , ще бъдат определени на 10.01.2016 година в присъствието на Управителката, Търговския директор на Паркетен Свят и Нотариус. Жребият ще се извърши посредством компютърен софтуер.

Оповестяване на печелившия участник

Участниците, които печелят награда, ще бъдат уведомени лично по телефон в рамките на 5 работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, със съответния клиент, то той автоматично губи наградата. В такъв случай ще бъде изтеглен нов печеливш участник.

Лични данни

Участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъде фотографирани, обявени като печеливши в сайта на „Паркетен Свят” ООД http://parketensviat.com/ , както и на официалната фен страница във Facebook https://www.facebook.com/parketensviat

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на промоцията по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

Всеки клиент, който се включва в играта „Купи и плати половината” приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организаторите.

Разни

• В град София и град Варна, независимо от броя на магазините на Паркетен Свят, ще се изтегли само 1 печеливш участник.
• Не се счита за участие в промоцията, закупуване само на ламиниран паркет, без включени към него консумативи и монтаж.

• При възникнали въпроси, може да пишете на следния имейл info@parketensviat.com или да позвъните на телефон +359 884 532 777.
• Организаторът не носи отговорност, за евентуални оплаквания от физически лица, които не са успели да се включат в промоцията. Организаторът не носи отговорност , ако някой участва след края на обявения промоционален период.
• При доказана основателна причина като нарушение на правилата за промоцията, опит за манипулация и др., организаторът има право да изключи отделни лица от участие в промоцията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне паричната награда.
• В случай на евентуални спорове между организатора и участниците, те ще бъдат отнесени към Арбитража към Сдружението на добрите адвокатски практики. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентен съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на http://parketensviat.com