Уведомление за поверително третиране на личните данни (декларация за поверителност)

Администратор: “Паркетен Свят“ ООД

Отговорникът по защита на данните е отговорен това уведомление да бъде предоставено на субектите на данни, преди администратора да започне да събира или обработва личните им данни.
Всички служители които взаимодействат със субектите на данни, се задължават, това уведомление да бъде поставено на вниманието на субектите на данните и да бъдат информирани, че тяхното съгласие за обработване гарантира сигурността на техните данни.

Информацията, която предоставяте относно обработката на лични данни, трябва да бъде:
– кратка, разбираема и лесно достъпна; – написана на ясен и ясен език, особено ако е адресирана до дете; и безплатна.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

Кои сме ние: “Паркетен Свят“ ООД
Държава: България
Адрес: гр.Бургас
Телефон: *8088
Ел. поща: info@parketensviat.com
Интернет страница: www.parketensviat.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашият Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: g.anastasov@parketensviat.com

Специални категории данни, които обработваме:
Не обработваме специални категории данни.